zondag, mei 12, 2002

Gedragsproblemen binnenshuis

Wat te doen als uw kat u bijt:

"Geef een scherpe, doordringende gil, net als een kat die gewond raakt zou doen. Haal de hand weg (of als erin dat geval schrammen ontstaan, laat de hand helemaal slap hangen), draai uw rug toe en negeer de kat enkele minuten. Mensen kunnen worden verdeeld in een groep die alle schrammen aan de huid kunnen verdragen, en een groep die tot op zekere hoogte schrammen aan de huid kunnen verdragen. U kunt uw kat leren voor een van beide groepen met dezelfde methode. In het eerste geval: altijd jammeren als uw hand wordt bezeerd en biedt dan een speeltje aan als alternatief. In het tweede geval: pas gaan jammeren als de klauwen uit gaan, maar laat het niet verder gaan. Bedenk wel, dat een kat die getraind is een mens niet als speeltje te gebruiken, betrouwbaarder is met een nieuwe baby (zie Nieuwe baby). U kunt sissen of blazen proberen als de kat blijft bijten."

Hier meer tips voor de omgang met gedragsproblemen bij katten.

Geen opmerkingen: